IV rocznica śmierci Jana Pawła II 

2 kwietnia 2009 r.