4 maja 2009 roku

rozstrzygnięty został konkurs

„5 lat w Unii Europejskiej - jak zmienia się mój region”. 

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Kielcach konkurs odbywał się w czterech kategoriach: esej, prezentacja multimedialna, konkurs na plakat promujący obecność Polski w Unii Europejskiej oraz na fotoreportaż, pokazujący jak zmienia się region w związku z naszą obecnością w Unii Europejskiej.
Na konkurs wpłynęło po kilkadziesiąt prac w każdej z kategorii, w sumie w konkursie udział wzięło około 200 gimnazjalistów z całego województwa.

W kategorii: plakat -

I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły - Angelika Kałandyk.

Laureaci konkursu odebrali nagrody i dyplomy podczas Sejmiku Młodzieżowego Województwa Świętokrzyskiego. Wręczali je: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas raz poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.
Było to już drugie tego typu spotkanie z przedstawicielami młodego pokolenia mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Tym razem do udziału w obradach Urząd Marszałkowski zaprosił młodzież gimnazjalną – w tym uczestników konkursu „Pięć lat w Unii Europejskiej – jak zmienia się mój region”.
 

Angelika, jako laureatka, zasiadła w Prezydium Sejmiku Młodzieżowego.

 Posiedzenie młodzieżowego sejmiku rozpoczęło się od odśpiewania hymnów Polski i Unii Europejskiej. Później przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, przybliżył młodzieży działalność dorosłego Sejmiku i Zarządu Województwa. Adam Jarubas mówił o zarządzaniu funduszami europejskimi i zmianach, jakie dokonują się w województwie dzięki unijnym dotacjom. Z kolei eurodeputowany Czesław Siekierski zachęcał młodzież do rzetelnej nauki i inwestowania w wiedzę i umiejętności, bo takie inwestycje przynoszą w przyszłości największy zysk. Młodzież, która podczas spotkania uczestniczyła w licznych konkursach dotyczących Unii Europejskiej, przyjęła też bardzo poważną rezolucje dotyczącą edukacji.

Czytamy w niej:

„My, młodzież gimnazjalna województwa świętokrzyskiego, zgromadzona na Sejmiku Młodzieżowym Województwa Świętokrzyskiego, zwołanym z okazji 5 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, rozumiejąc i doceniając rolę edukacji w rozwoju człowieka jako jednostki oraz całych społeczeństw i krajów, apelujemy do władz:

- o zwiększenie nakładów na kształcenie młodego pokolenia oraz równy dostęp do edukacji dla dzieci i młodzieży z miast i terenów wiejskich;

- o szerszy dostęp do unijnych programów młodzieżowych, które pozwalają nam na realizację wspólnych projektów z rówieśnikami z innych krajów, naukę języków obcych i poznawanie Europy;

- o rozwój informatyzacji województwa, ułatwienie dostępu do Internetu, który jest dla nas źródłem informacji o świecie i ważnym narzędziem edukacyjnym.”