DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2015

13 października, w auli naszej szkoły, odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Zebranych nauczycieli i uczniów przywitał dyrektor Czesław Staciwa. Program artystyczny, w którym w sposób humorystyczny przedstawione zostało życie szkoły przygotowali tym razem uczniowie klas III a i III b pod opieką pań: Małgorzaty Lipnickiej i Jolanty Krawiec. Oprawę plastyczną przygotowała p. Justyna Soja-Sadowska.

W tym dniu, dyrektor szkoły złożył życzenia wszystkim nauczycielom oraz nagrodził kilkunastu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

fotorelacja

Dzień wcześniej, 12 października odbyły się w naszej szkole uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – p. Małgorzaty Muzoł, Władz Powiatu, Władz Miasta i Gminy, dyrektorów szkół i przedstawicieli placówek oświatowych, jak również nauczycieli, którzy w tym dniu zostali nagrodzeni za swoją pracę. Oprawę artystyczną tej uroczystości zapewnili uczniowie przedszkoli z terenu miasta Końskie, jak również uczniowie naszej szkoły.

Powiatowe obchody "Dnia Edukacji Narodowej" zorganizowane w naszej szkole fotorelacja