ZASADY REKRUTACJI
SZKOŁA PODSTAWOWA
Karta zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej z obwodu szkolnego
Karta zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej z poza obwodu szkolnego
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola w Stadnickiej  Woli
Zasady rekrutacji