Demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego....

4 X 2010 r.