XV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny „Ponidzie 2011”

    W czwartek, 15 grudnia, w Busku Zdroju uroczyście otwarto XV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny "Ponidzie 2011”. W BWA Galeria Sztuki „Zielona” (filia BWA Kielce),  swoją wystawę autorską "Przemijanie” zaprezentował pomysłodawca przeglądu, buski artysta fotografik Piotr Kaleta. Później otwarto kolejne ekspozycje, w galeriach „U Źródeł” i „Hol” Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Motywami głównymi tegorocznej wystawy były dwa tematy. Pierwszy: „Odkrywamy Ponidzie” (artystyczna dokumentacja regionu Ponidzia), a drugi – „Moja prezentacja” (zdjęcia o dowolnej tematyce).

Prace na przegląd można było nadsyłać do 15 października. Po tym terminie, organizatorzy dokonywali selekcji nadesłanych fotografii i dokonywali wyboru tych, które oglądać można było podczas otwarcia wystawy na ścianach galerii. Wśród uczestników było 7 uczniów naszego gimnazjum: Julia Ciszek, Patrycja Gąszcz, Klaudia Młodawska, Małgorzata Wnuk, Natalia Staciwa, Mikołaj Fidos i Mikołaj Saik.