OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM – ETAP POWIATOWY

30 kwietnia 2013 r. w  Zespole Szkół w Stadnickiej Woli odbyły się powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach. Ma on charakter wieloetapowy.
W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych oraz gimnazjaliści, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju. Każdy uczestnik poszczególnych eliminacji rozwiązuje test składający się z 25 pytań (szkoły podstawowe jednokrotnego wyboru, gimnazja wielokrotnego wyboru) i wykonuje zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po torze przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Komitet organizacyjny Turnieju to:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Jasiński

Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta i Gminy Końskie Krystyna Milczarek

Powiatowi koordynatorzy BRD:  Krzysztof Kosidło, Justyna Soja-Sadowska, Beata Gonerka

Komenda Powiatowa Policji w Końskich:

- mł. aspirant Marcin Wąsik

- mł. aspirant Paweł Wardzichowski

 

Wyniki Turnieju - Gimnazja:

Uczestniczyło 7 szkół (21 uczniów).

1 miejsce - Gimnazjum w Stadnickiej Woli w składzie: Madej Cezary, Sztandera Bartosz, Ślusarczyk Daniel
Opiekun – Justyna Soja-Sadowska

2 miejsce - Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej w składzie: Salata Damian, Śliwiński Dawid, Zygmunt Aleksandra
Opiekun –  Ilona Dróżdż

3 miejsce – Gimnazjum w Fałkowie w składzie: Głąbała Marek, Pluta Daniel, Zenka Maciej
Opiekun – Beata Delowska

Najlepszy zawodnik – Bartosz Sztandera, Gimnazjum Stadnickiej Woli.

Wyniki Turnieju - Szkoły podstawowe:

Uczestniczyło 8 szkół (24 uczniów).

 
1 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie w składzie:
Bednarski Piotr, Kurp Bartosz, Polak Kamil
Opiekun – Justyna Zych 

2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej w składzie:
Błachowicz Przemysław, Wiaderny Patryk, Tymowska Patrycja 
Opiekun –  Agnieszka Pluta 

3 miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie w składzie: Marczyńska Karolina, Pytlos Bartosz, Resiak Adam
Opiekun – Beata Gonerka

Najlepszy zawodnik – Pytlos Bartłomiej,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie.

Do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zakwalifikowały się drużyny, które zajęły pierwsze miejsca.

Pokazy edukacyjne dla uczestników w czasie trwania Turnieju przygotowali:

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH i Klub Motocyklowy Czarna Flota FG Końskie.

Sponsorami nagród dla uczestników byli:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Ceramika Nowa Gala S.A.

„Carstil” Wiesław Włodarczyk

„Nar-mot” Artur Narożnicki

Zakład Piekarniczo-cukierniczY Edward Waligórski

„Eko-stamar” Stanisław Marczak

Dzięki wymienionym instytucjom zakupione zostały nagrody rzeczowe dla wszystkich drużyn i zawodników, którzy stanęli na podium.