Uroczyste pożegnanie klas VI

26 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania klas szóstych. Z tej okazji w auli szkolnej zebrali się uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły, rodzice.

Uczniowie klas szóstych i piątych, pod opieką p. Justyny Maliborskiej i Justyny Soji-Sadowskiej, przygotowali program artystyczny, który zaprezentowali zgromadzonym gościom. Program uzupełniony był prezentacją multimedialną zawierającą dziesiątki zdjęć z czasu spędzonego przez szóstoklasistów w szkole podstawowej. Była to okazja do wzruszeń, jak również do przypomnienia sobie wielu zabawnych sytuacji, które miały miejsce na zajęciach, wycieczkach, rajdach.

Każdy absolwent szkoły podstawowej został nagrodzony przez prowadzące uroczystość piątoklasistki, Zuzię i Marysię, oryginalnym medalem.

Dyrektorzy wspólnie z wychowawczyniami nagrodzili w tym dniu wszystkich uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice tych uczniów obecni na uroczystości.