II Gminny Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Końskie”


Dnia 21 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli odbył się II Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych „O Złote Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Końskie”. Organizatorami przedsięwzięcia były dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich oraz Zespół Szkół  w Stadnickiej Woli. Honorowy patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, pan Michał Cichocki.

Uczniowie z dziesięciu szkół gminy Końskie wraz ze swymi opiekunami zebrali się w auli szkolnej o godz. 11.00. Dyrektorzy jednostek organizujących Turniej: pan Czesław Staciwa i pan Jarosław Drzazga przywitali wszystkich zebranych i dokonali uroczystego otwarcia Konkursu.

Następnie uczniowie zajęli miejsca, zakodowali swoje prace i napisali konkursowy tekst. Po napisaniu dyktanda uczestnicy ortograficznych zmagań obejrzeli film. W tym czasie pracowała komisja w składzie:

1.      p. Opala Katarzyna /ZPO w Nieświniu/ - przewodnicząca

2.      p. Fidor Anna /SP w Kopaninach/

3.      p. Gawrońska Beata /ZS w Rogowie/

4.      p. Jasińska Urszula /ZPO w Pomykowie/

5.      p. Kijewska Aneta /SP Modliszewice/

6.      p. Robak Renata /SP w Dziebałtowie/

7.      p. Słuszniak Dorota /ZPO w Kazanowie/

8.      p. Wikiera Anna /SP nr 2 w Końskich/

Jury wyłoniło 5 laureatów i przyznało 5 wyróżnień.

Laureatami  Konkursu zostali:

1.      Antos Karolina /SP nr 1 w Końskich/

2.      Kuleta Marcin /SP w Dziebałtowie/

3.      Szczerek Krystian /SP nr 1 w Końskich/

4.      Tusińska Maria /ZS w Stadnickiej Woli/

5.      Włodarczyk Sara /SP nr 2 w Końskich/

Wyróżnienia otrzymali:

            1.      Dunajska Aleksandra /SP nr 2 w Końskich/
      2.     
Knez Dominik /SP w Dziebałtowie/

3.      Kotusiewicz Michał /SP nr 1 w Końskich/

4.      Wesołowska Katarzyna /SP nr 1 w Końskich/

5.      Wychowaniec Maria /SP nr 1 w Końskich/

 

Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Burmistrza, pana Krzysztofa Jasińskiego. Pan Burmistrz podziękował nauczycielom za zaangażowanie w organizację konkursu i przygotowanie uczniów.