LOSY ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ NA ZIEMI KONECKIEJ

Z prelekcją pod takim właśnie tytułem do naszych uczniów przybył 20 maja br. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach - doktor historii Marek Jedynak. Spotkanie to zainicjował wicedyrektor Marian Wikiera w ramach działań związanych
z przygotowaniami do uroczystości nadania  szkole imienia i poświęcenia sztandaru.
Zaproszenie otrzymali również kombatanci z prezesem koneckiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK, Franciszkiem Teleckim, na czele. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał dyrektor Czesław Staciwa, podkreślając doniosłość i znaczenie tego niecodziennego spotkania.
 Już na samym początku okazało się, że coś tych panów łączy. Dyr. Wikiera,  przedstawiając prelegenta wyjawił, iż nasz gość był jego uczniem, kiedy tenże uczęszczał do I LO
w Końskich i właśnie wtedy zaszczepił w nim zainteresowania historią małej Ojczyzny, dopowiadając, że dorobek zawodowy pana Marka może dowodzić jak uczeń przerasta mistrza.
Zdolności pedagogiczne M. Jedynaka pozwoliły szybko nawiązać świetny kontakt z wypełnioną po brzegi uczniami starszych klas podstawówki oraz gimnazjalistami aulą. Młodzi słuchacze sami zdecydowali o tematyce, którą zaproponował dr. Jedynak. I o dziwo, wybrali tę najtrudniejszą, a mianowicie powojenne losy Żołnierzy Wyklętych, którzy przez lata musieli się zmagać z komunistycznymi prześladowaniami, ponosząc ofiary za miłość do Ojczyzny .Często czekała ich tułaczka, więzienie, ale też wyroki śmierci. Ciekawa forma przekazu spotkała się z dużym zainteresowaniem i nagrodzona została gromkimi brawami oraz pytaniami ze strony uczniów do prelegenta. Na koniec odśpiewano Pierwszą Brygadę w nawiązaniu do akcji Burza z 1944 roku, kiedy jednostki oddziałów partyzanckich AK  przyjmowały nazwy np. 3 pułk piechoty Legionów AK.

Jak się okazało, dzień później, wielu uczniów, uczestników tejże prelekcji, znów spotkało dr. M. Jedynaka. Tym razem w kieleckim kinie, na projekcji filmu  pt. „Powstanie Warszawskie”. Usiadł on wśród naszych uczniów wraz z dr. hab. Włodzimierzem Batogiem, aby obejrzeć wzruszający i wypełniony tragedią obraz bezprzykładnej i heroicznej walki Polaków o wolność Ojczyzny. Po projekcji wszyscy byli pod wrażeniem. Ogarnęła ich niebywała zaduma. Potem odbyła się dyskusja, w której młodzież odpowiadała na zasadnicze pytania.

Warto nadmienić, iż w czerwcu br. ukazała się drukiem książka Marka Jedynaka
pt. Niezależni kombatanci w PRL. Monografia ta, to pierwsze w historiografii polskiej opracowanie naukowe, które traktuje o weteranach II wojny światowej z ich perspektywy. Analizuje dzieje najstarszego i przez szereg lat jedynego zorganizowanego, autonomicznego
i niezależnego od ZBoWiD-u środowiska kombatanckiego w Polsce Ludowej.

Opracował: dyr. Marian Wikiera