Uczniowie szkoły podstawowej na przełomie lutego i marca uczestniczyli w konkursie literacko-plastycznym pod hasłem „Wszyscy święci” organizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Zadaniem było wykonanie albumu (15 stron) na temat wybranej osoby świętej lub błogosławionej, opisanie drogi, która zaprowadziła ją na ołtarze i samodzielne zilustrowanie tekstów. Pracę można było wykonać indywidualnie lub w zespole (max. 5 osób). Prace powstawały pod opieką p. Justyny Soji-Sadowskiej. Wysłaliśmy ze szkoły 4 opracowania. Dość długo czekaliśmy na wyniki, ale było warto. Okazało się, że praca uczennic klasy VI b: Kamili Chwaścińskiej, Karoliny Stolarczyk, Zuzanny Rurarz, komisja konkursu oceniła bardzo wysoko i przyznała jej I miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji.