Wyjście na wystawę „Końskie 1939 – 1945. Życie codzienne w czasie wojny i okupacji”

26 listopada grupa uczniów gimnazjum pod opieką p. J. Soji-Sadowskiej udała się na wystawę fotografii, pamiątek i dokumentów historycznych „Końskie 1939 – 1945. Życie codzienne w czasie wojny i okupacji” do Galerii Arslibris w Bibliotece Publicznej MiG Końskie.

„Lekcję historii” poprowadziła dla uczniów p. Magdalena Weber, pracownik CIT Końskie, wprowadzając młodzież w tematykę wystawy. Ta uwzględniała wszystkie ważniejsze wydarzenia w Końskich w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. i okupacji niemieckiej. Młodzież mogła obejrzeć dokumenty i fotografie dotyczące wizyty Adolfa Hitlera w Końskich, pogrzebu niemieckich żołnierzy, a także tragicznego incydentu z udziałem niemieckiej reżyserki Leni Riefenstahl. Mogli zapoznać się z wojennym obrazem naszego miasta, jego specyficznym kolorytem, z nieistniejącymi już budynkami Annotargu i Synagogi, wyglądem domów, ulic, kamienic. Dowiedzieli się o tajnym nauczaniu w Końskich, zapoznali się z dokumentami wojennymi, korespondencją obozową, niemiecką pocztą polową, a także z tragiczną historią mieszkańców miasta i likwidacją koneckiego getta.