19 grudnia 2014 r. rozstrzygnięta została kolejna edycja szkolnego konkursu plastycznego „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” skierowanego do uczniów klas IV – VI SP i klas I – III gimnazjum organizowanego przez p. Justynę Soję-Sadowską.

Zgłoszono do niego 52 prace.

Komisja konkursowa w składzie: p. Justyna Soja-Sadowska, p. Justyna Maliborska, p. I. Łyczek, p. Urszula Siulczyńska i p. Marta Płocińska oceniła prace pod kątem walorów estetycznych, pomysłowości, stopnia trudności, bogactwa zastosowanych materiałów.

Prace były piękne, a wybór był tak trudny, że komisja postanowiła przyznać nagrody równorzędne. Laureatami konkursu zostali:

Szkoła Podstawowa

1 miejsce – Aleksandra Polańska, kl. 6a

2 miejsce – Magdalena Suchenek i Julia Wąsik, kl. 5a

3 miejsce – Izabela Kowalska i Mateusz Walkiewicz, kl. 6a

Wyróżnienia – Michał Gawroński, kl. 4a, Dawid Smyk, kl. 5a i Piotr Umański, kl. 5b

 

Gimnazjum

1 miejsce – Milena Kupisińska, kl 2a

2 miejsce – Klaudia Basiak, kl. 2c i Klaudia Kosmal, kl. 1b

3 miejsce – Dominik Smołuch, kl.1a

Wyróżnienia – Marcelina Matynia, kl. IIIb i Elżbieta Staniszewska, kl. 3a

Gratulujemy nagrodzonym i uczestnikom, bo wszystkie prace były piękne!


fotorelacja