Ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej


28 października w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

W tej ważnej dla pierwszaków uroczystości uczestniczyli: dyrektor szkoły Czesław Staciwa, wicedyrektor Marian Wikiera, przewodnicząca Rady Rodziców, wychowawcy klas pierwszych, nauczyciele, rodzice i najbliżsi członkowie rodzin ślubujących dzieci. Pierwszoklasiści zaprezentowali przybyłym piękny program artystyczny i złożyli uroczystą przysięgę: zobowiązali się być dobrymi Polakami i wzorowymi uczniami  godnie reprezentującymi dobre imię swojej szkoły. Aktu mianowania każdego dziecka na ucznia szkoły za pomocą dotknięcia „czarodziejskim” ołówkiem dokonał dyrektor szkoły Czesław Staciwa.

Uczniowie klas pierwszych otrzymali dyplomy pasowania oraz upominki, które ufundowała dzieciom Rada Rodziców. Po zakończeniu uroczystości pierwszoklasiści udali się na poczęstunek przygotowany przez swoich rodziców.

Uroczystość ślubowania, tak ważna dla każdego dziecka rozpoczynającego naukę w szkole, na pewno na długo pozostanie w pamięci każdego tegorocznego pierwszoklasisty, ich wychowawców oraz najbliższych członków rodziny.

Program artystyczny przygotowały panie: Izabela Lesiak, Matylda Pietrusiewicz i Karolina Rogalska, oprawę plastyczną: p. Justyna Soja-Sadowska.fotorelacja ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej