II miejsce Klubu 4H w wojewódzkim konkursie „W roli głównej przyroda – krajobraz dobry i zły”

16 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Bęczkowie (gmina Górno) odbył się finał konkursu wojewódzkiego skierowanego do klubowiczów 4H z terenu województwa świętokrzyskiego „W roli głównej przyroda – krajobraz dobry i zły”. Celem konkursu było pokazanie tego, co piękne i pozostaje w harmonii z krajobrazem oraz napiętnowanie tego, co go szpeci i niszczy. Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w krajobrazie polskim. Klubowicze mieli za zadanie sfotografować miejsca naturalne: kompleksy leśne, ciągi wzgórz, doliny rzeczne, pola wydmowe torfowiska itd., jak również całe zespoły zabudowy, pojedyncze budynki, obiekty tymczasowe, a także inne przejawy aktywności budowlanej człowieka w sposób wyjątkowy wzbogacające lub szpecące naturalny polski krajobraz, które są dla niego istotne pod względem nie tylko estetycznym, ale i ekologicznym.

Zadaniem liderów Klubów Edukacyjnych 4H było zorganizowanie młodzieżowych debat mających na celu ukazanie dobrych i złych ingerencji w przyrodę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na złe i dobre przejawy działalności człowieka.

Gala finałowa zgromadziła delegatów klubowych. Zjechali się na nią przedstawiciele 22 Klubów Edukacyjnych 4H biorących udział w konkursie z terenu województwa świętokrzyskiego.

Nasz klub reprezentowały: Daria Chwaścińska i Maj Kos z kl. Va wraz z opiekunem, p. Justyną Soją-Sadowską.

Finał rozpoczął program artystyczny przygotowany przez reprezentantów Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bęczkowie. Po części artystycznej nagrodzono laureatów, wyłonionych przez Komisję Konkursową w składzie:

W konkursie nasz szkolny klub zajął II miejsce.

Zostaliśmy nagrodzeni pucharem, pamiątkowym dyplomem. Otrzymaliśmy również cyfrowy aparat fotograficzny ufundowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Galę finałową zwieńczyła debata ekologiczna, w czasie której uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat szeroko pojętej ekologii i środowiska naturalnego.

Organizatorem konkursu był Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Współorganizatorami konkursu były: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Szkoła Podstawowa w Bęczkowie.

Patronatem Honorowym przedsięwzięcie objął Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny Ekonatura.


fotorelacja