Wycieczka autokarowa klas szóstych do Krakowa

29 października uczniowie klas szóstych uczestniczyli w wycieczce autokarowej do Krakowa. Zwiedzili Muzeum Armii Krajowej. Zwiedzając muzeum,  uczniowie poznawali historię II Rzeczpospolitej, przebieg kampanii wrześniowej i życie w obozach jenieckich. Oglądając dokumenty i pamiątki z lat wojny poznali realia życia codziennego, terror, politykę germanizacyjną.

Po odwiedzeniu wybranych fragmentów ekspozycji, uczniowie uczestniczyli również w warsztatach edukacyjnych „W szeregach Armii Krajowej”. Uczestnicy, po złożeniu przysięgi i przyjęciu pseudonimu, wykonywali zadania podobne do tych wykonywanych przez członków AK. „Fałszowali” dokumenty, szyfrowali wiadomości, kolportowali przesyłki i rozkazy. Podczas zajęć zaprezentowane zostały archiwalne zdjęcia, dokumenty, przedmioty codziennego użytku oraz banknoty - emitowane oficjalnie oraz podrobione konspiracyjnie. Uczniowie dowiedzieli się m.in.:

- Jak wyglądały realia okupacyjnego życia.
- Jaką działalność prowadziło Polskie Państwo Podziemne.
- Czym zajmowali się żołnierze Armii Krajowej.
- W jaki sposób szyfrowano wiadomości i je kolportowano.
- Na czym polegała działalność sabotażowa, a na czym dywersyjna.

Szóstoklasiści odwiedzili Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie obejrzeli wystawę samolotów, śmigłowców, szybowców i wysłuchali opowieści na temat rozwoju lotnictwa. Mieli wyjątkową okazję obejrzeć Wystawę Max Planck Science Tunel, na której w formie multimedialnych obiektów ukazane zostały najważniejszych trendy rozwoju nauki w XXI wieku.

Uczniowie wzięli także udział w projekcji filmu „Hotel Transylwania 2” w Multikinie, a przed wyjazdem z Krakowa, tradycyjnie, był czas na posiłek w McDonaldzie. 

Opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu pełnili: p. Justyna Maliborska, p. Justyna Soja-Sadowska, p. Monika Góral i wicedyrektor szkoły, p. Marian Wikiera.


fotorelacja