1 grudnia 2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, w czasie konferencji podsumowującej kampanię „Trzeba zacząć od dorosłych”, odbył się uroczysty finał konkursu plastycznego pod hasłem „Stop dopałkom” ogłoszonego we wrześniu przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Głównym celem konkursu było propagowanie profilaktyki uzależnień oraz uświadamianie szkodliwego wpływu używek na organizm ludzki. Zadanie uczestników polegało na stworzeniu plakatu związanego z tematem przewodnim konkursu. Każda szkoła, po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, mogła zgłosić do etapu wojewódzkiego tylko jedną pracę. Nasze Gimnazjum reprezentował w tym etapie plakat uczennicy klasy pierwszej, Zuzanny Opatowicz, który przygotowała pod kierunkiem nauczycielki plastyki, p. Justyny Soi-Sadowskiej.

Komisja konkursowa przyznawała tylko jedną nagrodę w każdej kategorii wiekowej. W kategorii „Gimnazja”, to właśnie Zuzia zajęła I miejsce. Na finał uczennica pojechała z mamą, nauczycielką plastyki i dyrektorem szkoły, p. Czesławem Staciwą. W uroczystej atmosferze odebrała dyplom i nagrody rzeczowe z rąk Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  Pani Małgorzaty Muzoł.

 Fotorelacja