OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM – ETAP POWIATOWY

fotorelacja

13 maja 2016 r. odbył się w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Celem Turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: poznawanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, popularyzowanie podstawowych zasad
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W Turnieju brały udział trzyosobowe drużyny z gimnazjów i czteroosobowe drużyny ze szkół podstawowych. Uczestnicy przez kilka godzin zmagali się z różnymi zadaniami. Rozwiązywali dwa testy jednokrotnego wyboru przygotowane przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji: „Test wiedzy” (25 pytań) i „Skrzyżowania” (10 pytań). Wszyscy pokonywali rowerem przygotowany tor przeszkód i brali udział w konkurencji „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Nad przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwały powołane komisje w składzie:

Rowerowy tor przeszkód – aspirant Marcin Wąsik, sierż. sztabowy Tomasz Kruszyna, p. Beata Gonerka, p. Artur Bała.

„Testy” – nadkom. Małgorzata Stępień-Kęsik, p. Urszula Rybińska, p. Justyna Zych.

Pierwsza pomoc przedmedyczna – p. Monika Mularczyk, p. Maria Kuleta.

Komitet Organizacyjny Turnieju:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański
V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Jasiński

Komenda Powiatowa Policji w Końskich: naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarz Grzegorz Michorek, nadkomisarz Małgorzata Stępień – Kęsik, aspirant Marcin Wąsik
Powiatowy koordynator BRD Justyna Soja-Sadowska

Po zakończeniu wszystkich konkurencji konkursowych, uczniowie wzięli udział w pokazie edukacyjnym przygotowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.

 

Wyniki Turnieju – Gimnazja

1 miejsce – Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej (opiekun – p. Ilona Dróżdż)

- Dawid Dziubiński
- Daniel Śliwiński
- Patryk Wiaderny

 

2 miejsce – Publiczne Gimnazjum w Niekłaniu (opiekun - p. Artur Bała)

- Julia Bała
- Kamil Gałecki
- Grzegorz Telecki

3 miejsce – Publiczne Gimnazjum w Stadnickiej Woli (opiekun -  p. Justyna Soja-Sadowska)

- Maria Tusińska
- Mikołaj Hajda
- Karol Kamiński

Najlepszą zawodniczką (indywidualnie) została: Julia Bała, Publiczne Gimnazjum w Niekłaniu

Wyniki Turnieju - Szkoły podstawowe

1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Stadnickiej Woli (opiekun – p. Justyna Soja – Sadowska)

- Anna Cieciorowska
- Zofia Frączyk
- Michał Gawroński
- Wojciech Krakowiak

2 miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie (opiekun – p. Beata Gonerka)

- Agnieszka Jaborowska
- Katarzyna Szokalska
- Damian Zenka
- Mateusz Chudy

3 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie (opiekun – p. Justyna Zych)

- Julia Wasińska
- Aleksandra Zynkowska
- Jakub Chrzan
- Filip Wołowiec

Najlepszą zawodniczką (indywidualnie) została: Jaborowska Agnieszka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie

 

Do finału  wojewódzkiego zakwalifikowały się drużyny, które zajęły pierwsze miejsca.

Wszyscy uczniowie, którzy stanęli na podium otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody ufundowane przez wymienione instytucje, firmy i osoby:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskiepuchary dla drużyn, które zajęły miejsca I-III
STAROSTA POWIATU KONECKIEGO – nagrody książkowe dla najlepszych zawodników
CERAMIKA NOWA GALA – nagrody rzeczowe „Carstil” Wiesław Włodarczyk – nagrody rzeczowe