OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

5 kwietnia odbyły się w naszej szkole eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Konkurs rozpoczął Dyrektor Szkoły Pan Czesław Staciwa, który powitał uczestników, opiekunów i życzył owocnej rywalizacji i jak najlepszych wyników w czasie eliminacji. Następnie zasady konkursu omówiła p. Justyna Soja-Sadowska, koordynator powiatowy Turnieju BwRD. Powołana została komisja konkursowa, która czuwała nad sprawnym przebiegiem konkursu. Uczestnicy rozwiązywali testy wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego i testy „Skrzyżowania”.  

Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się SP w Stadnickiej Woli, II miejsce zajęły SP z Dziebałtowa i Kazanowa, a III miejsce SP z Modliszewic. 

Natomiast  w kategorii gimnazjów – I miejsce zajęło Gimnazjum w Stadnickiej Woli, II miejsce - Gimnazjum nr 2 w Końskich, a III – Gimnazjum nr 1 w Końskich. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

fotorelacja