Dnia 19 maja w Gimnazjum nr 1 w Końskich odbył się Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny. Przebiegał on w dwu etapach – pisemnym oraz ustnym. Szczegółową wiedzą na temat mitologii greckiej wykazała się uczennica klasy Ic – Kamila Wiaderna, której opiekunem jest pani Justyna Maliborska.