OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM – ETAP POWIATOWY

fotorelacja

10 maja o godzinie 9.00 rozpoczął się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej po raz piąty odbywał się w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli. 

W tegorocznych eliminacjach rywalizowało 8 szkół podstawowych i 5 gimnazjów z terenu powiatu koneckiego, zwycięzców eliminacji gminnych. W kategorii szkół podstawowych Turnieju udział wzięły szkoły podstawowe z Fałkowa, Stąporkowa, Radoszyc, Miedzierzy, Wólki, Stadnickiej Woli, Gowarczowa i Rudy Malenieckiej. W kategorii gimnazjów uczestniczyły szkoły z Fałkowa, Rudy Malenieckiej, Stadnickiej Woli, Stąporkowa i Miedzierzy.

Szkoły podstawowe reprezentowane były przez czteroosobowe drużyny (dwie dziewczynki i dwóch chłopców), gimnazja przez drużyny trzyosobowe.

Turniej rozpoczął dyrektor szkoły Czesław Staciwa, który powitał uczestników i ich opiekunów życząc wszystkim powodzenia w zawodach. Do tych życzeń dołączyli również Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, p. Wiesław Basiak i Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich, nadkom. Grzegorz Michorek. Koordynator powiatowy Turnieju, p. Justyna Soja-Sadowska omówiła poszczególne konkurencje, ich kolejność i przedstawiła osoby pracujące w komisjach konkursowych.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali dwa testy jednokrotnego wyboru. Jeden dotyczył znajomości przepisów ruchu drogowego (25 pytań). Drugi test złożony z 10 zadań sprawdzał wiedzę dotyczącą zasad ruchu i kolejności przejazdu przez skrzyżowania. Gimnazjaliści na ich rozwiązanie mieli 40 minut, uczniowie szkół podstawowych – 45 minut. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali: mł. asp. Łukasz Morka, komendant Straży Miejskiej, p. Aldona Musiał, p. Urszula Rybińska i p. Beata Delowska.

Drużyny wzięły też udział w konkurencji „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, gdzie w czasie 5 minut wykonywały zespołowo określone przez komisję zadanie. Zadanie oceniała komisja w składzie: p. Ewa Dziubińska, p. Maria Kuleta i p. Monika Mularczyk.

Najwięcej emocji wzbudzała konkurencja praktyczna, w czasie której każdy uczestnik Turnieju pokonywał na rowerze przygotowany wcześniej tor przeszkód. Uczniowie pokonywali takie przeszkody jak tarka, rynna, równoważnia, ósemka, przewozili element na wyznaczone miejsce, przejeżdżali przez ustawioną na planie przejazdu bramkę. Przejazd nadzorowany był przez st. asp. Marcina Wąsika, p. Beatę Gonerkę, p. Piotra Dudę i p. Andrzeja Rudzińskiego.

Rywalizacja zakończyła się ok. godziny 13.00. Najlepsze drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Burmistrza MiG Końskie, nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Ceramikę Nową Galę, Zakład Instalacji Wod.-Kan. C.O. i Gazowych Sylwester Styś, Orrizonte Polska, Carstil, Centrum Ogrodnicze Toskana, Informix, Salon Komputerowy Marcus. Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Powiatu Koneckiego, p. Bogdana Sobonia.

Nagrody zwycięzcom wręczali: wiceburmistrz MiG Końskie Krzysztof Jasiński, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich Wiesław Basiak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich, nadkom. Grzegorz Michorek, komendant Straży Miejskiej w Końskich, Aldona Musiał, Dyrektor Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli Czesław Staciwa i koordynator powiatowy, Justyna Soja-Sadowska. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował wszystkim osobom, instytucjom i sponsorom za pomoc i zaangażowanie w realizację turnieju.

Zwycięzcy pierwszych miejsc wezmą udział w wojewódzkim etapie turnieju.

Wyniki Turnieju - Gimnazja:

1 miejsce – Gimnazjum w Stadnickiej Woli (opiekun -  p. Justyna Soja-Sadowska)

- Maria Tusińska
- Mikołaj Hajda
- Karol Kamiński

2 miejsce – Publiczne Gimnazjum w Fałkowie (opiekun - p. Beata Delowska)

- Katarzyna Szokalska
- Agnieszka Jaborowska
- Damian Zenka

3 miejsce – Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej (opiekun – p. Ilona Dróżdż)

- Dawid Dziubiński
- Rafał Walter
- Daniel Owczarek

Najlepsi zawodnicy (indywidualnie):

I miejsce - Katarzyna Szokalska – Publiczne Gimnazjum  w Fałkowie
II miejsce - Karol Kamiński – Gimnazjum w Stadnickiej Woli
III miejsce  - Dawid Dziubiński – Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej

Wyniki Turnieju - Szkoły podstawowe:

1 miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie (opiekun – p. Beata Gonerka)

- Julia Kubka
- Julia Skwarek
- Michał Kowalski
- Kamil Żak

2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Stadnickiej Woli (opiekun – p. Justyna Soja – Sadowska)

- Anna Cieciorowska
- Zofia Frączyk
- Michał Gawroński
- Szymon Szmit

3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Radoszycach (opiekun – p. Beata Piątek)

- Olga Bańburska
- Tarnawska Julia
- Dawid Basiak
- Michał Szustak

Najlepsi zawodnicy (indywidualnie):

I miejsce – Julia Skwarek – SP  w Fałkowie
II miejsce – Julia Kubka – SP w Fałkowie
III miejsce  - Olga Bańburska – SP w Radoszycach