Egzaminy na kartę rowerową

W dniach 01 - 02.06.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli przeprowadzony został teoretyczny egzamin na kartę rowerową.

Przystąpiło do niego 17 uczniów klasy IV a, 14 uczniów klasy IV b i 1 uczeń z kl. V b. Uczniowie w części teoretycznej rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad przejazdu przez skrzyżowanie. Aby uzyskać zaliczenie tej części należało udzielić 80% poprawnych odpowiedzi (20 punktów).

Egzamin praktyczny przeprowadzony został 07.06.2017 r. przez mł. aspiranta Łukasz Morkę (Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Końskich) i polegał na pokonaniu przez uczniów (zgodnie z przepisami ruchu drogowego) przygotowanego toru przeszkód.

Egzamin zorganizowany został przez p. J. Soję-Sadowską.

fotorelacja