12 czerwca 2017r. w siedzibie Delegatury IPN w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu pod hasłem 

„Kiedy człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej."

fotorelacja

Konkurs zorganizowany był przez Delegaturę IPN w Kielcach we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Urzędem Miasta Kielce oraz Świętokrzyskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Celem było zainteresowanie uczniów historią obozów jenieckich, koncentracyjnych z okresu II wojny światowej, poznanie losów ofiar obozów, a także kształtowanie szacunku do wartości takich jak: wolność, godność człowieka, aktywność obywatelska oraz postaw patriotycznych młodzieży.

Konkurs został ogłoszony w październiku. Do 18 listopada szkoły zgłaszały chęć udziału w tym przedsięwzięciu.  Przystąpiło do niego również Gimnazjum im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli. W grudniu uczniowie uczestniczyli  w warsztatach i wykładach, które przybliżyły funkcjonowanie niemieckich obozów, pokazały, jak i gdzie szukać informacji niezbędnych do pracy. Zadania konkursowe mogły mieć dwie formy: pracy pisemnej lub pracy multimedialnej.

Ostatecznie, na konkurs wysłane zostały prace dwóch uczennic klasy IIIc : Karoliny Stolarczyk i Wiktorii Jakubowskiej. Karolina przygotowała pracę multimedialną, specjalny numer szkolnej gazetki IntroSTW pod tytułem „Byłem numerem 02670”, która była zapisem rozmowy z p. Janem Latańskim, mieszkańcem gminy Końskie. Pan Jan jest byłym więźniem obozu Ludwigsdorf i obozu Gross-Rosen. Swoje losy opowiedział w czasie spotkania z młodzieżą w szkole. W gazetce znalazły się również zdjęcia pochodzące ze zbiorów prywatnych p. Latańskiego.

Wiktoria napisała pracę pt. „Wizyta w muzeum”, w której przedstawiła obozowe życie w Auschwitz - Birkenau z perspektywy byłej więźniarki. Pracę uzupełniła zdjęciami wykonanymi w czasie szkolnej wycieczki do obozu, w której uczestniczyła jesienią.

Obydwie prace przygotowane zostały pod kierunkiem pań: Lilianny Saik i Justyny Soi-Sadowskiej.

W maju dziewczyny dowiedziały się, że są w gronie 25 finalistów konkursu, ostateczne wyniki poznały jednak dopiero 12 czerwca. Okazało się, że Wiktoria zajęła miejsce II w kategorii: praca pisemna, a Karolina miejsce I w kategorii: praca multimedialna. Otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, jednak nagroda główna czeka na nie dopiero w październiku. Jest nią czterodniowa wycieczka do Berlina, w której mogą wziąć udział wraz z opiekunkami.