W roku szkolnym 2017 / 2018 Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli przystąpił do pilotażowego wdrożenia usługi Microsoft Office 365 Education organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Usługa Microsoft Office 365 Education jest udostępniona bezpłatnie dla wszystkich szkół i daje uczniom i nauczycielom szereg możliwości pomocnych podczas realizacji różnych zadań i projektów.
Wdrożenie usługi rozpoczęła konferencja dla dyrektorów szkół oraz szkolnych administratorów w dniu 26 października 2017 r. Jej celem było zapoznanie z możliwościami wykorzystania usługi Microsoft Office 365 Education w szkole.
W ramach pilotażu odbyły się następujące szkolenia dla nauczycieli:

Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 Education przyniosło szkole wiele korzyści: W dniu 12 czerwca 2018r. w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca pilotaż wdrożenia usługi Microsoft Office 365 Education. Podczas konferencji przedstawiciele firmy Microsoft złożyli przedstawicielom szkół, które otrzymały tytuł „Szkoły w chmurze Microsoft”, serdeczne gratulacje oraz wręczyli tablicę na budynek szkolny.