14 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt i konkurs „Recycling na miarę. Świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe”. Wzięły w niej udział trzy uczennice (Zuzia Opatowicz, Anita Gula, Wiktoria Myśliwa) wraz z nauczycielką Justyną Soją-Sadowską.

Wcześniej, przez dwa miesiące, uczniowie w czasie zajęć artystycznych w szkole, na zajęciach koła plastycznego, wykonywali obrazy w trzech kategoriach tematycznych: dziedzictwo materialne, dziedzictwo naturalne oraz dziedzictwo niematerialne – Legendy Świętokrzyskie. Wszystkie powstawały z materiałów włókienniczych przeznaczonych do recyclingu. Ostatecznie, młodzież stworzyła 23 kompozycje plastyczne, spośród których wybranych zostało 12 najciekawszych (po 4 w każdej kategorii tematycznej) i wysłanych na konkurs.

W czasie finału okazało się, że prace wykonane przez uczennice naszej szkoły, zdobyły uznanie w oczach Rady Artystycznej, która dokonywała anonimowo wyboru najlepszych spośród 161 nadesłanych przez szkoły. Wybierano po 4 prace w każdej kategorii.

Kapituła konkursu w składzie: Agnieszka Servaas – przewodnicząca, prezes zarządu VIVE Management, Maria Kowalczyk - dyrektor PSP w Kielcach, Katarzyna Ziołowicz - dyrektor Instytutu Sztuki w Kielcach, Małgorzata Wilk – Grzywna - dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej, Weronika Mojecka - kierownik Działu Promocji Muzeum Narodowego w Kielcach, Jarosław Machnicki - dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Stanisław Blinstrub - dziennikarz Radia Kielce oraz Tomasz Irski - animator kultury w Wojewódzkim Domu Kultury przyznała uczennicom ze Stadnickiej Woli aż 5 nagród.

W kategorii: dziedzictwo materialne nagrodę główną zdobyła Wiktoria Myśliwa z kl. II b  (przedstawienie Klasztoru na Karczówce w Kielcach).

W kategorii: dziedzictwo naturalne nagrodę główną zdobyła Zuzanna Opatowicz z kl. III a (przedstawienie pejzażu świętokrzyskiego).

W kategorii: legendy świętokrzyskie, nagrody główne zdobyły Julia Wąsik („Legenda o czarownicach i powstaniu Gołoborza) i Anna Zięba z kl. III c („Legenda o Emeryku i świętym jeleniu”).

Dodatkową nagrodę przyznano Anicie Guli z kl. III c za kompozycję ukazującą ludowy strój świętokrzyski.

Uczennice otrzymały upominki i nagrody pieniężne w wysokości 150 zł każda. Nagrodę finansową w wysokości 1500 zł otrzymała również szkoła (z przeznaczeniem na działalność artystyczną).

Zwycięskie prace konkursowe zostaną zaprezentowane w dniach 16 – 17 czerwca podczas Altonale 2018 w Hamburgu. Inicjatorką zaprezentowania obrazów jest Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej, zasiadająca w Kapitule tegorocznej edycji konkursu. Impreza to coroczny z olbrzymimi tradycjami festiwal promującymi ekostyl w codziennym życiu i turystyce.

FOTORELACJA