W roku szkolnym 2018 / 2019 nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Aktywna Tablica”. W ramach tego programu otrzymaliśmy 2 tablice interaktywne wraz z projektorami krótkoogniskowymi.
W celu efektywnego wykorzystania tych narzędzi wszyscy nauczyciele wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących pracy z tablicą interaktywną w procesie dydaktycznym. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z okolicznym szkołami biorącymi udział w programie „Aktywna Tablica” i stworzyliśmy Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK.
Jej cele, to przede wsystkim:

Szkoły, których nauczyciele współpracują w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK, to:

Przykładowe scenariusze zajęć lekcyjnych: