W roku szkolnym 2018 / 2019 nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Aktywna tablica". W ramach tego programu otrzymaliśmy 2 tablice interaktywne wraz z projektorami krótkoogniskowymi.
W celu efektywnego wykorzystania tych narzędzi wszyscy nauczyciele wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących pracy z tablicą interaktywną. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z okolicznym szkołami biorącymi udział w programie "Aktywna tablica" i stworzyliśmy Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK.
Jej cele, to przede wsystkim:

Szkoły, których nauczyciele współpracują w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK, to:

Przykładowe scenariusze lekcji otwartych:

Wyprawa do Afryki (klasa III SP)
Twórcy wielu wynalazków (klasa III SP)
Kąty i ich rodzaje (klasa IV SP)