Natalia Cholewa Julia Ciszek Mikołaj Fidos
Patrycja G±szcz Patrycja Gołkowska Paulina Jaskulska
Marta Kazmierczyk Aleksandra Kuleta Katarzyna Kuleta
Klaudia Młodawska Oliwia Olak Patrycja Panek
Martyna Panek Klaudia Piotrkowicz Daniel ¦lusarczyk
Daria Smolec Milena Strzelczyk Małgorzata Wnuk