Opiekunowie Klubu Fotograficznego
"KADR"

Soja-Sadowska Justyna -
 nauczyciel plastyki, techniki i informatyki
 Grot Paweł -
 nauczyciel geografii i informatyki