CELE KLUBU:

-  umożliwienie młodzieży zdobywania wiedzy i umiejetności z zakresu  fotografii; 
- dokumentowanie na fotografii ciekawych wydarzeń, uroczystości, ulotnych zjawisk przyrodniczych;

- organizowanie: spotkań, plenerów  i  wycieczek fotograficznych;

- udział w wystawach fotograficznych;

- rozwój wśród uczniów wrażliwości na piękno i poczucie estetyki;
- doskonalenie wiedzy na temat cyfrowej obróbki zdjęc;
- prezentowanie prac na szkolnych wystawach;
- tworzenie wirtualnych galerii za pomocą sieci  internentu;
- wydawanie okolicznościowych folderów i albumów;
- organizowanie szkolnych konkursów fotograficznych;
- organizowanie zajęc warsztatowych;
- udział w  zewnętrznych konkursach fotograficznych (organizowanych przez inne szkoły, ośrodki kultury, galerie,     stowarzyszenia etc.)

PLAN PRAC KLUBU "KADR"  - link