Nagroda specjalna dla klubu 4 H 

w wojewódzkim konkursie literacko-plastycznym

„Legendy naszej Ziemi”

Istnieje wiele legend o Ziemi Świętokrzyskiej, ale wśród nich nie ma spisanej legendy o Końskich. Krążą jedynie wśród mieszkańców naszego regionu różnorodne opowieści, mniej lub bardziej prawdopodobne, próbujące wyjaśnić powstanie tego miasta. Większość z nich dotyczy hodowli koni, stadniny koni, targów końmi. Są to jednak pojedyncze motywy lub skojarzenia ludzkie, które nie tworzą spójnej całości. 
    Dlatego też konkurs pod hasłem „Legendy naszej ziemi” stał się doskonałą okazją dla członków klubu 4 H do stworzenia własnej wersji takiej legendy.
    W trakcie realizacji konkursu uczniowie próbowali dotrzeć do różnych źródeł historycznych, przeprowadzali rozmowy z przedstawicielami starszego pokolenia i na podstawie zdobytych informacji, zasłyszanych opowieści napisali legendę pt. Jak miasto Końskie powstało?”.

    Podsumowanie konkursu odbyło się 26 kwietnia w Busku Zdroju, gdzie pojechały przedstawicielki szkolnego klubu: Klaudia Wilk, Kasia Bartosińska i Paulina Dec z panią Justyną Soja-Sadowską. Finał organizowany w formie pikniku sprzyjał zawieraniu nowych znajomości i był okazją do obejrzenia pięknych programów artystycznych przygotowanych przez kluby 4 H z Ziemi Buskiej. Legenda o Końskich została natomiast wysoko oceniona przez komisję konkursową i nasz klub „czterolistnej koniczyny” zdobył nagrodę specjalną, którą był aparat cyfrowy.