Informacje


Godziny, w których wychowawcy przedszkola pełnią dodatkowe dyżury, 

konsultacje  dla rodziców:


Grupa "Sówki"

Karolina Rogalska - poniedziałek, godz. 11.00 - 12.00

Małgorzata Lipnicka - środa, godz. 11.00 - 12.00


Grupa "Jeżyki"

Agata Bugajska - wtorek, godz. 11.00 - 11.30

                                 czwartek, godz. 12.00 - 12.30

Elżbieta Dąbroś - poniedziałek, godz. 12.30 - 13.30Grupa "Zerowiaczki"

Małgorzata Wiśniewska - wtorek, godz. 12.30 - 13.20