Kadra Pedagogiczna


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - Czesław Staciwa

Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - Edyta Kowalska

Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - Marian Wikiera

Grupa I - "SÓWKI"

wychowawcy:

Małgorzata Lipnicka

Karolina Rogalska

pomoc nauczyciela: 

Monika Śliwak

Grupa II - "JEŻYKI"

wychowawcy:

Elżbieta Dąbroś

Agata Bugajska

pomoc nauczyciela:

Izabela Fatalska

Grupa III - "ZEROWIACZKI"

wychowawca:

Małgorzata WiśniewskaAnita Adach - psycholog, prowadzi zajęcia z bajkoterapii i zajęcia z kinezjologii

Aneta Karbownik - prowadzi zajecia logopedyczne i zajęcia rytmiczne

Izabela Lesiak - prowadzi zajęcia logopedyczne

Monika Góral  i Agata Bugajska - prowadzą zajęcia języka angielskiego

Elżbieta Dąbroś - prowadzi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Maria Sułek - prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Izabela Prawda - nauczyciel religii w grupie "ZEROWIACZKI".